انتشارات دلیل ما

انتشارات دلیل ما

انتشارات دلیل ما – معرفی اجمالی فعالیت های علمی دلیل ما

« انتشارات دلیــل ما »  ، در راه نشر فرهنگ اصیل تشیع ، با تجربه های ارزشمند در عرصه چاپ و نشر ، و در ارتباط مستقـیم  با پژوهشگران و محققان عرصه دین ، با چشم اندازی وسیع و افقی به گستردگی پهنه بی کران تلاش و کوشش از سال ۱۳۷۹ کار خود را آغاز کرد.

 

از آغاز افتتاح موسسه تاکنوندر مدت ۱۵ سال تلاش ،  حدود ۸۵۰   مجلد کتاب  به چاپ رسیده که در موضوعات اعتقادی از جمله مهدویت ، ادبیات داستانی ، شبهه شناسی ، تاریخی ، حدیث شناسی ، امام شناسی ، ادبیات و شعر ، شخصیت شناسی ، کلیات فقه ، ادعیه و زیارات و …  تقسیم بندی شده اند. بخشى از فعالىت هاى مؤسسه به قرار زىر است :

الف :  احیای میراث مکتوب شیعه بخش مهمی از فعالیت های موسسه است تا آنجا که قریب ۱۰۰ مجلد کتاب در زمینه های احیای نسخ ، بازسازی و ترجمه متون را به خود اختصاص می دهد.

ب :  راه اندازى ساىت اىنترنتى اطلاع رسانى منشورات دلىل ما www.dalilema.ir ، با معرفى  کتابها، مشخصات کتابشناسى و چکىده مطالب کتاب است.

ج :  مؤسسه دلىل ما تا کنون ۱۵ شماره خبرنامه داخلى به نام «دلىل نما» منتشر نموده است ، و هرساله در یک یا دو نوبت اطلاعات کتاب هاى تازه منتشر شده و کتاب هاى وىژه مناسبت مذهبى در هنگام انتشار خبرنامه را به اطلاع مشترکان و علاقه مندان عرضه نموده است.

د :  انتشار کتاب هاى ویژه جوانان و نوجوانان از جمله فعالىت هاى مهم اىن مؤسسه است که با بىش از ۶۰ عنوان کتاب مخاطبان فراوانى را به خود اختصاص داده است. اىن کتاب ها در قالب : گزارشى ، داستانى ، ادبىات داستانى و … است که همگى بر مبناى کتاب هاى مرجع شىعى تهىه شده و جهت «رشد باورها و اندىشه جوان و نوجوان» بسىار اثرگذار خواهد بود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *