انتشارات فنی ایران

انتشارات فنی ایران

شرکت انتشارات فنی ایران درسال ۱۳۶۰ تأسیس شده است. انتشارات کار خود را با انتشار کتاب‌های فنی آغاز کرد. اما به تدریج حوزه‌ی فعالیت انتشارات به انتشار کتاب‌های سبز در موضوع محیط زیست و کتاب‌های مهارت‌های زندگی تحت عنوان کتاب‌های سفید در دستور کار شرکت قرار گرفت.

در سال‌های اخیر دو حوزه دیگر به فعالیت‌های شرکت افزوده شد. یکی انتشار کتاب‌های پیش‌دبستانی و دیگر ورود به فعالیت‌های پژوهشی در موضوع ویرایش و ویراستاری.

نردبان بخش کودک و نوجوان شرکت انتشارات فنی ایران است.

کتاب‌های نردبان موضوعات مختلفی را دربرمی‌گیرد، شامل:

مهارت‌های زندگی (از آداب زندگی، کنترل خشم، همدلی گرفته تا تفکر نقاد برای خردسالان، کودکان و نوجوانان)

محیط زیست (موضوعات مدیریت مصرف و حفظ محیط‌زیست برای همه سنین)

علم‌ آموزی برای کودکان و نوجوانان (موضوعات علمی و عملی از رایانه تا نجوم)

و پیش از دبستان (کتاب‌های کمک‌ آموزشی در قالب شعر و داستان و محصولات آموزشی از جمله پازل و فلش کارت و کارت‌های قصه‌خوانی و مانند آن‌ها)