janet &allan ahlberg

janet &allan ahlberg

جانت آلبرگ ( Janet Ahlberg (۲۱ October 1944 – ۱۳ November 1994) ) متولد ۲۱ اکتبر ۱۹۴۴ به همراه آلن البرگ ( Allan Ahlberg (born 5 June 1938) ) به مدت بیست سال در کنار یکدیگر به نوشتن و تصویرگری کتاب های کودک پرداختند. جانت تصویرگری کتاب ها را به عهده داشت.

آلن البرگ در یک خانواده ی کارگری بسیار فقیر در یک شهر بزرگ در جنوب لندن بدنیا آمد. و جانت در یورک شایر (Yorkshire) در شمال انگلستان بدنیا آمد.

این دو در دانشگاه University of Sunderland واقع در شمال شرق انگستان با هم آشنا شدند و در سال ۱۹۶۹ ازدواج کردند.

جانت و آلن البرگ

جانت و آلن البرگ

این زوج شروع به همکاری بایکدیگر کردند , تجربه ها و روزهای خوبی را در عرصه کتاب کودک بدست آوردند.

آلن به روزنامه گاردین گفت که: “کتاب جالی پستچی در سال ۲۰۰۶ بیش از ۶ میلیون نسخه در جهان فروخته است.” و البته این مجموعه جالی پستچی جوایز بسیاری هم گرفته است.

“جالی پستچی” کتابی ست که در آن نامه ها و کارت ها و بازی های جالب و حتی کتابچه های کوچک هست که این نامه ها به شخصیت های افسانه ای معروف دیگری نوشته شده.