1. انتشارات زعفران

    انتشارات زعفران

    بهره گیری از مشاوران متخصص آشنا به ادبیات روز و با نگرش های متنوع در خصوص کودکان و نوجوانان

  2. انتشار کتاب های نویسندگان و تصویرگران صاحب نام و معتبر جهانی
  3. سفارش تألیف، تصویرگری و ترجمه به نویسندگان، تصویرگران و مترجمان برجسته ایرانی

فعالیت های انتشارات زعفران در سه محور زیر متمرکز است:

  1. واحد کودک کتاب های واحد کودک که تحت عنوان کتاب های زعفرانی منتشر می شود، برای گروه های سنی الف، ب و ج در نظر گرفته شده است. هدف از انتشار این کتاب ها آموزش غیر مستقیم در زمینه های مختلف و موضوع های گوناگون به کودکان و تشویق آن ها به کتاب خوانی است.
  2. واحد نوجوان برای این گروه سنی داستان هایی با محتوای تاریخی، دینی، تخیلی و سرگرم کننده در نظر گرفته شده و به چاپ می رسد.
  3. واحد بزرگسال مخاطب این بخش با موضوعاتی از قبیل روان شناسی، محیط زیست و ادبیات داستانی آشنا می گردد.

منبع مطالب فوق سایت: www.zafaranpub.com